Background-image
 

Det indiske skolesystem

Næsten alle børn bliver tilmeldt skolesystemet for at starte i skole, når barnet bliver 6 år. Regeringens mål er, at alle børn fuldfører grundskolens 5. klassetrin samt ”upper primary” ind til en alder af 14 år. Imidlertid er det langt fra alle børn, som har en regelmæssig skolegang og lever op til regeringens målsætning. Endvidere fuldfører kun få elever fuldfører den 12 års skolegang, som kvalificerer til højere uddannelser.

De statslige skoler er gratis i Indien, mens der skal betales for videregående uddannelser og også for privatskoler, som typisk er af bedre standard end statsskolerne. Privatskolerne finansieres endvidere af donationer og af fonde, hvilket bidrager til en større bredde af faglige discipliner, end det kendes fra statsskolerne. Undervisningssproget er typisk lokalt, men der undervises også på engelsk, som ligeledes er et officielt sprog.

Adgangen til videregående uddannelse er et problem i landdistrikterne på grund af afstanden til højere læreanstalter. Drengebørns uddannelser prioriteres typisk højere en pigernes. Især er det et problem for unge kvinder i traditionsprægede familier og fattige landområder, da kvinderne forventes at blive gift og blive forsørget af manden og bliver hjemmegående. Det skal bemærkes, at mange kvinder på trods af en højere uddannelse følger denne skik.


Billede nr. 11Helth Camp
Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk