Background-image
 Skoler

Vores indsats har hidtil været koncentreret om 9 små statsskoler i landsbyerne omkring Mahabalipuram. I disse områder er folk generelt yderst fattige. Mange af børnene lider af underernæring og har dårlig tandhygiejne, hvilket medfører sygdomme, og mindsker deres indlæringsevne.

Befolkningen lever af lidt landbrug, og der er ringe udsigt til forbedring af de sociale forhold. I mange af disse fattige familier dulmes fortvivlelsen over den håbløse situation med alkohol, som er et stigende problem. For mange af børnene på skolerne er det varme måltid til middag det eneste, de får i løbet af dagen.

Mange familier har heller ikke råd til børnenes skoleuniformer, som derfor i slidt stand går i arv og ikke just bidrager til børnenes stolthed og selvværd.
Det er åbenlyst, at der skal hjælp til, hvis børnene skal have en chance for at undslippe den sociale arv.

Vi koncentrerer derfor arbejdet om skolerne, hvor vi arbejder i forskellige retninger. Vi sponsorerer skoleuniformer, betaler hjælpelærere, organiserer ekstraundervisning til de indlæringsmæssigt svage, sponsorerer skolepenge til privatskoler for at fremme uddannelsen af de specielt dygtige elever, arbejder på bedre ernæring i skolerne samt underviser i hygiejne og tandpleje. For grundlæggende at skabe rammer til disse projekter, har det også været nødvendigt at skaffe midler til enkle men gode skolebygninger, få foretaget vandboringer til drikkevand og forbedre de sanitære forhold.

Hjælpen har i stigende grad givet opmærksomhed om skolerne i området på administrativt kommunalt plan med eksponering i fjernsynet og har også tilvejebragt en holdningsændring blandt skolebørnene og deres lærere, så de i højere grad end normalt værner mere om deres skole og omgivelserne. Eksempelvis har skolelærerne og skolebørnene i Vada Kadambady-skolen efter sponsorering af en ny bygning og forbedring af de sanitære forhold ikke kun ryddet op i krat og affald omkring skolen, men også plantet blomsterbede i stedet for, hvorfor vi nu bruger dem som en mønsterskole. Kommunen udnævnte skolen til "Årets skole", hvilket senere resulterede i en opgradering til en "Middle School" med kommunal finansiering af en ny skolebygning og flere lærere. Det betyder, at børn kan blive i deres nærområde også efter femte klasse, hvilket højner sandsynligheden for, at de fortsætter skolegangen til de er 14 år, hvilket regeringen tilstræber.


Skoler i Indien / Schools in India
– oversigt 2010/2011

School 1 - Vada Kadambady ca. 80 børn
School 2 - Manamai Kila Kalani ca. 30 børn
School 3 - Venga Paukkam ca. 160 børn
School 4 - Muli Kolathur ca. 140 børn
School 5 - Kanakooil Pettai ca. 140 børn
School 6 - Echoor ca. 40 børn
School 7 - Kuli Pan Tahn Dalani ca. 200 børn
School 8 - Thiruvedan Thai ca. 50 børn
School 9 - Danchayat Union Middleschool ca. 210 børn
Børnehave/ekstra undervisning - 
Vada Kadambady 
 

Billede nr. 1Skoler
Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk