Background-image
 

Skolepenge

Flere af vores børn er så dygtige, at de lokale skoler ikke er udfordring nok til deres evner. Nogle af disse børn får derfor mulighed for at dygtiggøre sig på privatskoler, hvor de kan modtage en bedre undervisning. Skoler i Indien har i en indledende fase støttet nogle af disse dygtige børn med skolepenge.

Vores hjælp har ført til håb om at undslippe fattigdommens kår ved god uddannelse, og ansøgningerne om skolepengetilskud til Skoler i Indien er vokset så drastisk, at vi ikke længere kan imødekomme ønskerne. Vi har derfor måtte ændre vores strategi på dette punkt.

For på den ene side at imødekomme behovet for bedre undervisning og på den anden side at forhindre udgifterne til undervisning i at eksplodere, er vi i dialog med skolerne om at forbedre undervisningen generelt. I et første tiltag på den front har vi etableret forsøgsordninger med ekstraundervisning for de indlæringsmæssigt svagere børn om aftenen. Desuden overvejes det at ansætte flere lærere på de af Skoler i Indien ”adopterede” skoler. Dette kan gøres for langt færre midler, end det vil kræve at imødekomme de mange ansøgninger om privatskolepenge. En sådan indsats vil også gavne på lang bredere plan.

Nogle af børnene på vores skoler bliver så dygtige, at de har mulighed for at læse videre, for eksempel på college. Også her har vi hjulpet ved at indsamle penge og hjælpe de første dygtige elever på vej til at få en videregående uddannelse.

Billede nr. 11Helth Camp
Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk