Background-image
 

Health Camp

Et alvorligt problem i skolerne er børnenes dårlige hygiejne, som hænger sammen med så basale problemer som vanskelig adgang til vand og manglende råd til sæbe, tandbørste og tandpasta. Børnene har derfor hudproblemer og dårlige tænder.

For at rette op på noget af dette misforhold tog vi kontakt til Chettinad privathospitalet og organiserede en "Health Camp", hvor universitetets læger og sygeplejersker besøgte 9 skoler omkring Mahabalipuram og undersøgte 1.200 børn.

Oprindeligt var det tanken, at børnene skulle køres med busser til hospitalet og undersøges der. Imidlertid var forældreforeningen meget betænkelig ved denne fremgangsmåde, da man var bange for ikke at have kontrol over børnenes tarv i en sådan situation, idet man havde hørt historier om, at børn var blevet misbrugt til organdonation.

I starten havde forældreforeningen generel modstand mod en medicinsk undersøgelse af børnene uden forældres tilstedeværelse, men med utrættelig hjælp af Swarmi byens hellige mand og turistguide, som nyder stor respekt og anerkendelse, lykkedes det os til sidst at få tilladelse til undersøgelserne på skolerne.

Hospitalets læger og sygeplejersker foretog undersøgelserne, et enormt arbejde, uden beregning og sørgede også for efterfølgende transport af børnene samt deres forældre til behandling på hospitalet. Vores andel var betaling af selve behandlingerne samt den medicin, der var behov for.

Økonomien i undersøgelserne overvåges nøje af foreningen, og det må nævnes, at pengene rækker forbavsende langt. Eksempelvis blev 400 af de 1.200 undersøgte børn erklæret for behandlingskrævende og fik behandling på hospitalet – primært tænderne.

Projektet tiltrak stor opmærksomhed og blev genstand for en dokumentarudsendelse på den mest populære sydindiske fjernsynskanal.

Eksemplet viser tydeligt, at viljen til hjælp vitterlig findes i Indien, men at en drivende organisatorisk indsats er påkrævet for at få den omsat til praktisk handling.

Billede nr. 11Helth Camp
Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk