Background-image
 

Girls Camp

Traditionelt brugte de unge piger i landdistrikterne tøjstrimler som bind under menstruationen, da det ikke er almindeligt at benytte moderne hygiejnebind – specielt på grund af manglende økonomi.

For at forbedre hygiejnen også på dette - i Indien i øvrigt meget følsomme - område, blev der gennemført undervisning i hygiejne for teenage-pigerne på en high school med hjælp fra Chettinad Hospitalet. Selv om pigerne var generte og fnisede var der åbenhed og taknemmelighed for informationen.

Samtidig opstod der en kærkommen kontakt til en institution ved navn ”Sanitary Napkin Production Unit”, som er opstået ved et program under Tsunami-støtten, og som huser omkring 20 alenemødre, der fremstiller hygiejnebind til meget lave priser - selv efter indiske prisforhold. De første pakker bind til 250 piger blev indkøbt fra institutionen, og der blev anskaffet små skraldespande til toiletterne. Prisen på bindene er så lav, at teenagepigerne selv har råd til at købe bindene i fremtiden.

Pigerne fik hjælp, og vi kunne også støtte denne lokale institution, der hjælper enlige mødre. Denne kobling af institutionen og mellemskolerne er et godt eksempel på, at der er potentiale for hjælp-til-selvhjælp modeller i Indien, hvilket i øvrigt også er den generelle ledetråd for foreningen Skoler i Indien.

Billede nr. 11Helth Camp
Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk