Background-image
 

Børnehave

For sponserede midler har ”Skoler i Indien” bygget en børnehave, som vi også betaler driften af. Her opholder sig 25 børn, mens deres mødre går på arbejde for at skaffe en supplerende indtægt til familiens trængte økonomi.

Vores børnehave benyttes ikke kun til at huse små børn om dagen, men benyttes også til ekstraundervisning af børn med behov for dette om aftenen. Vi betaler en lærer for at give børnene denne ekstra undervisning.

Billede nr. 11Helth Camp
Foreningen Skoler i Indien · Stiftsvej 9 · 7100 Vejle · Tlf. 4077 6898 · info@skoleriindien.dk